Internet nedetid på fredag (opdateret)Internet downtime this friday (updated)

På grund af at der stadig er problemer med kollegiets UPS vil internettet være nede i en længere periode imellem kl. 23-1 på fredag (14/6).

OPDATERET 14/6 kl 10:20:
TV signalet vil også forsvinde.Because of continued problems with the dorm’s UPS the Internet will be down for an extended period, between the hours. 23-1 on Friday (14/6).

UPDATED 14/6 at 10:20:
The TV signal will also disappear.

Uventet internet nedetidUnexpected Internet downtime

Efter strømsvigtet tidligere i dag har kollegiets UPS ikke virket som den skulle.
Dette har bevirket at der her til aften har været en kort nedetid på internettet.

Vi beklager de gener det har måttet give.After the power outage earlier today, the dorm’s UPS (uninterruptible power supply) has not worked as it should.
This has caused a short downtime on the Internet this afternoon.

Bliv medlem af netgruppenBecome a member of the network group

Da et af medlemmerne i netgruppen snart flytter er der brug for nye medlemmer.

Her kan du se hvad arbejdet i netgruppen indebærer, samt kontakt information til netgruppen.

Arbejdet kræver at man har kompetencer indenfor et eller flere af følgende områder:

 • Grundlæggende HTML/CSS/php
 • WordPress
 • dokuwiki
 • Databaser (postgresql og mysql)
 • Switche, vlans
 • Servere; ubuntu/freebsd
 • Email server, dns
 • Kende til k-nets setup

Because of a member of the network group are going to move soon, we need some new members.

Here you can see what the work in network group consists of as well as contact information for the network group.

The work requires that you have skills in one or more of the following areas:

 • Basic HTML / CSS / php
 • WordPress
 • dokuwiki
 • Databases (postgresql and mysql)
 • Switches, VLANs
 • Servers; ubuntu / freebsd
 • Email server, dns
 • Know of the K-net setup