Nedetid for internet (opdateret)Downtime for Internet (updated)

For at afhjælpe den seneste tids problemer med periodisk langsomt internet opgraderer vi vores forbindelse mellem os og k-net fra 100 mbit/s til 1000 mbit/s (gælder kun kollegiets forbindelse til k-net, ud til brugerne vil der stadig være maks på 100 mbit/s).

Dette betyder dog at der i løbet af aftenen vil være nedetid på internettet på mellem en halv-hel time.
Vi undskylder at der først kommer besked ud nu, men dette skyldes at vi har valgt at opgradere hurtigst muligt og det påkrævede udstyr kom i morges.
Vi beklager desuden at der ikke kan komme et nærmere tidspunkt for nedetiden, men det har ikke lykkedes os at aftale et præcist tidspunkt med k-net endnu.

Opdateret
Som flere vist har opdaget, så er vi nu skiftet over til gigabit link til k-net.
For ca. en halv time siden havde vi trafik på op til 300 Mbit/s.In order to overcome the recent problems with periodic slow internet we will upgrade our connection between us and k-net from 100 Mbit/s to 1000 Mbit/s (only the link between det dorm and k-net; the speed to the users will still have a max on 100 Mbit/s).

This means, however, that in the course of the evening will be downtime on the Internet for about 30 minutes to an hour.
We apologize the late message, but this is because we have chosen to upgrade as soon as possible and the required equipment came in this morning.
We also apologize that we can not tell a specific time for the downtime, but we haven’t agreed with k-net about the time yet.

Updated
Some people may already have discovered that we now have gigabit link to k-net.
For approx. half an hour ago we had traffic of up to 300 Mbit / s

Nedetid for internet og tvDowntime for Internet and tv

Natten til lørdag (fra kl 00:00) vil der være en kort nedetid på internet og tv pga. omlægning af ledninger, det forventes ikke at tage mere 15 minutter.
Dog vil lejlighederne på 2. sal mangle internet i omkring en time.At night for Saturday (from 00:00) there will be a short downtime of Internet and television due to reorganization of wires, it is expected to about 15 minutes.
However, the apartments of 2 floor will lack Internet for about an hour.

Slettet brugere på hjemmesiden pga. spam bots registreringerDeleted users on the site due to spam bots registrering

På det seneste er der mange spam bots der har registreret sig på hjemmesiden.
Derfor er der nu blevet lavet captcha-løsning på registrings-siden (og glemt password-siden mm.).

På grund af disse falske registreringer har vi samtidig lavet en oprydning i bruger databasen.
Hvilket kan betyde at enkelte kan have fået slettet sin bruger ved en fejltagelse, og disse er selvfølgelig velkomne til at oprette sig på ny.

Beklager evt. ulejligheder dette har medført.Recently, many spam bots have registered to the website.
Therefore, we have now made ​​captcha solution on the registration page (and other pages).

Because of these fraudulent registrations, we have also performed a cleanup in the user database.
Which may mean that some users may have been deleted by mistake, and these are of course welcome to create themselves anew.

Sorry for any inconvenience this may have caused.

Øjeblikkelig ændring/udfasning af email adresserInstant change / phase-out of email addresses

Da vores udbyder, k-net, fjernede det gamle internet system i lørdags, har vores email server ikke længere internet adgang.
Derfor udfaser vi alle @ak.k-net.dk email adresser med øjeblikkelig virkning.

Der findes nu følgende email adresser til kollegiet:
bestyrelsen@akdtu.dk
netgruppen@akdtu.dk
kaf@akdtu.dk (kollegiets antenne forenings repræsentant)
udlejning@akdtu.dk
salg@akdtu.dkAs our provider k-net has removed the old internet system, our email server is no longer connected to Internet.
Therefore, we will be phasing all the @ak.k-net.dk email addresses with immediate effect.

There are now following email addresses:
bestyrelsen@akdtu.dk
netgruppen@akdtu.dk
kaf@akdtu.dk (kollegiets antenne forenings repræsentant)
udlejning@akdtu.dk
salg@akdtu.dk