Nyt design af hjemmesidenNew design of the website

Som mange nok har opdaget, så har hjemmesiden fået et nyt design.
Dette er gjort for at få en visuelt flottere og mere tidssvarende side; men udover dette virker den nye hjemmeside også på smartphones og tablets.
Hvis nogen skulle finde fejl på hjemmesiden er de som altid velkomne til at kontakte netgruppen på Netgruppen@akdtu.dk.As many might have noticed, the website has been redesigned.
This is done to get a visually stunning and more modern side, but besides this the new website also works on smartphones and tablets.
If someone were to find faults on the website they are as always welcome to contact the network group at Netgruppen@akdtu.dk.

HavedagGardening days

Bestyrelsen har i samarbejde med Netgruppen udarbejdet en mere miljøvenlig og effektiv måde at arrangere havedag på. Havedag er nemlig nu digital.
I stedet for at smide papir i postkassen som vi har til dags dato, vil tilmeldingen nu foregå på hjemmesiden under fanen ”havedag”. I de perioder hvor tilmeldingen er åben vil alle deltagere kunne tilmelde sig digitalt.
På akdtu.dk under fanen ”havedag” er det også muligt at tilmelde sig en email-liste, hvorved man så vil modtage en email med information om havedage; f.eks. hvornår tilmelding åbner.
Det anbefales at tilmelde sig denne email-liste, da der ikke på anden vis vil blive gjort opmærksom på havedage for fremtiden.

Udover den nye digitalisering vil der blive sat antalsbegrænsning på havedagene. På den måde kan vi opnå størst effektivitet og nemmest holde kollegiet rent året rundt.
For at imødekomme den nye begrænsning, vil der nu være otte havedage (fire per halvår).
Det er et krav, at hver lejlighed (der ønsker at deltage) deltager i mindst én dag per halvår. Altså, det er ikke muligt at deltage to gange i det samme halvår for at undgå deltagelse i det næste halvår. Lejligheder der ikke ønsker at deltage vil blive opkrævet 750 kr. per havedag (man ikke har deltaget i, dog maks. to gange årligt).
For spørgsmål om tilmeldingen/havedagen, henvises til bestyrelsen på email: bestyrelsen@akdtu.dk.
For spørgsmål om hvordan der tilmeldes, henvises til Netgruppen på email: netgruppen@akdtu.dk.

De første fire havedage er allerede planlagt til at være 6. april, 27. april, 25. maj og 29. juni og tilmeldingen er åben på hjemmesiden nu, og deadline for tilmelding er 1/4 2014 kl. 23:59.

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen & Netgruppen
Andelskollegiet ved DTU – Akademivej
The Board has, in cooperation with the Network Group, digitalized the process of signing up for the garden day. We will no longer be putting papers in the mailboxes and require that these be returned.
The sign up process for a garden day, will now take place on our website www.akdtu.dk under the tab ”Gardening Day” in the time span the registration is open.
Under the tab ”Gardening Day” you can sign up for a newsletter that will automatically forward information on new gardening days. We highly recommend signing up as future information on gardening day will only be found on the website or through this newsletter.

As a new thing, we will have limits on the garden days in regards to the amount of participants allowed per day. That way we can optimize the work load as well as become more efficient.
However to compensate for the new participant limits, 8 gardening days will take place per year (4 during the first half of the year and 4 during the second half).
It is an obligation that all participants (wishing to participate) participate in one gardening day every semester. For example; a participant can’t participate on two days within the same semester to avoid having to participate in the following semester. They must choose a day on two separate half year periods.
NOTE: the term semester DOES NOT have any affiliation with DTU, it refers to the two halfs of a year.
Apartments that do not wish to participate will be required to pay 750 kr. per day they do not participate; though no more frequently, than two times in a given year.

For questions regarding the participation/ garden day in general, please contact the management at: bestyrelsen@akdtu.dk.
For questions regarding how to sign up for the garden day, please contact the Net Group at: netgruppen@akdtu.dk.

The first 4 days have been set to: 6 April 2014, 27 April 2014, 25 May 2014, 29 June 2014.
The registration is now open and will close on the 1/4 2014 at 23:59 pm.

With best regards,
The board & Network group
Andelskollegiet ved DTU – Akademivej

Internet nedetid I morgen (13/3 2013)Internet downtime tomorrow (13/3 2013)

Der vil i løbet af i morgen (13/3 2013), blive foretaget kabel arbejde til vores switches.

Dette betyder, at der ikke vil være internet i korte perioder i løbet af dagen.In the course of tomorrow (13/3 2013) there will be conducted cable work for our switches.

This means that there will be no Internet for short periods during the day.