Fælles antenne og BoxerCommon antenna and Boxer

Dansk Digital Center er i dag i gang med at opsætte vores fællesantenne.
Det betyder samtidig at TV signalet skifter fra KAF til fællesantennen i senere dag.
Når vi er skiftet over til fællesantennen skal man søge efter kanalerne på sit TV (man kan se i manualen til sit TV hvordan dette gøres).
I de første 14 dage er det muligt, at se hele Boxers udvalg.

Dansk Digital Center har smidt en pakke i postkassen hos dem der har bestilt Boxer.
Dem der ikke har bestilt vil høre fra bestyrelsen snarest da tilmeldingen var obligatorisk.Dansk Digital Center is currently in the process of setting up our common antenna.
It also means that the TV signal switches from KAF to the common antenna ater today.
When we have switched to the common antenna you must search for the channels on your TV (you can see the manual for your TV how to do this).
In the first 14 days it is possible to see all of Boxers channels.

Dansk Digital Center has put a package in the mailbox of those who ordered Boxer.
Those who have not ordered will hear from the board as soon as possible as registration was mandatory.

Forfalsket klage Falsified complaint

En beboer på kollegiet har for nylig modtaget en klage som var underskrevet som bestyrelsen.
Bestyrelsen kender intet til det, hvilket betyder at det er en beboer der har udgivet sig for at være fra bestyrelsen.

Det er uacceptabelt at udgive sig for bestyrelsen og desuden ulovligt jævnfør Straffelovens §171.
Hvis der sker flere tilfælde kan det medføre en politianmeldelse.A resident of the dorm has recently received a complaint which was signed by the Board.
The board knows nothing of it, meaning it is a resident who is pretending to be from the Board

It is unacceptable to impersonate the board and also illegal as per the danish Penal Code §171.
If it happens again, it may result in a police report

Obligatorisk registrering til TV løsningMandatory registration for TV solution

Alle lejligheder skal huske at tilmelde sig til den nye TV ordning på http://www.ddctv.dk/Default.aspx?ID=433 senest mandag den 15/12 2014.

Referatet fra info mødet kan findes her.All apartments must remember to sign up for the new TV system at http://www.ddctv.dk/Default.aspx?ID=433 latest Monday 15/12 2014.

The minutes of the meeting info can be found here. (Note: it is only in danish)