Manglende varme og varmt vandLack of heating and hot water

Grundet en defekt ventil på vores varmesystem har vi været nødsaget til at lukke for varmen, for at forhindre vand i kælderen.

Dette betyder også at der sandsynligvis ikke vil være varmt vand i morgen.
Vi vil kontakte en tekniker i morgen tidligt.

Opdatering kl 12:30 23/2:
Ventilen er blevet repareret og varmen er blevet tændt igen.
Det kan tage nogle timer inden det virker som normalt.Due to a faulty valve on our heating system, we have had to turn off the heating to prevent water in the basement.

This also means that there will not be hot water tomorrow.
We will contact a technician tomorrow morning.

Update kl 12:30 23/2:
The valve has been repaired and the heat is turned on again.
It may take a few hours before it works as normal.

Nye pumper – doneret af Bornholms elektromotorNew pumps – donated by Bornholm elektromotor

Som de fleste nok har bemærket, har kollegiet flere gange i løbet af det seneste år haft problemer med oversvømmelse af parkeringsplads og kælder.

Årsagerne til oversvømmelserne er mange, bl.a. kraftige skybrud/vedvarende kraftig regn, og defekt pumpe i pumpebrønden til kælderen.

Bestyrelsen har arbejdet med at finde løsninger på disse problemer og Bornholms Elektromotor (bhem.dk) har i den anledning været meget behjælpelige og har doneret os to nye pumper; en nødpumpe til at pumpe vand væk fra parkeringsplads og kælder ved skybrud/vedvarende regn, og en ny pumpe til pumpebrønden.
As most people probably have noticed, the dorm has several times during the past year had problems with flooding of the parking lot and our basement.

The causes of the flooding are many, including heavy cloudbursts / persistent heavy rain and defective pump in the pump well to the basement.

The Board has tried to find solutions for these problems and Bornholms elektromotor(bhem.dk) has been very helpful and has donated us two new pumps; an emergency pump to pump water away from the parking lot and basement and a new pump to the pump well.