ParkeringParking

Over den seneste periode har der flere gange været problemer med biler der er parkeret langs hækken.

I den anledning vil vi fra bestyrelsens side gøre opmærksom at man SKAL parkere i parkeringsbåsene.
Vi er klar over, at der til tider er behov være flere parkeringspladser, men det er desværre ikke muligt at oprette flere.

Er der ikke flere parkeringspladser må vi henvise til at I bruger DTU’s parkeringspladser.

Vejen langs med vores hæk er en brandvej og man risikerer at politiet giver bøde, og i nødsituationer kan de blive nødt til at fjerne evt. biler med magt og de betaler ikke evt. skader.

Hvis problemet med ulovligt parkerede biler fortsætter kan vi blive nødt til at hyre et parkeringsselskab.
Dette er ikke en løsning vi ønsker, da det vil medføre væsentlig mindre fleksibilitet, f.eks. ifm. til- og fraflytninger.

Midlertidige internet problemerTemporary internet problems

K-nets DNS server er midlertidigt nede, der er pt. ikke noget info om hvornår det kommer til at virke igen.
For at få internet igen kan man skifte til at bruge en anden DNS server, f.eks. googles med adressen 8.8.8.8 og 8.8.4.4.

Vejledning til hvordan det gøres i windows 7 (og samme metode kan også bruges tl windows 8):
http://www.opennicproject.org/configure-your-dns/how-to-change-dns-servers-in-windows-7/

Opdatering 15:32:
Problemet ser ud til at være løst nu.The K-net DNS server is temporarily down, there are currently no info on when it is up and running again.
To get internet again you can switch to using a different DNS server, for example google’s with the address 8.8.8.8 and 8.8.4.4.

Instructions for how to do this in Windows 7 (and the same method can also be used tl windows 8):
http://www.opennicproject.org/configure-your-dns/how-to-change-dns-servers-in-windows-7/

Update15:32:
The problem seems to have been solved now.