Reparation af fiberkabelRepair of fiber cable

Opdatering 26/11:
Reparationen er ikke blevet udført i dag grundet sygdom mm.
Vi håber på at reparationen sker en gang i næste uge, der vil komme info ud når vi kender en dag.

Torsdag den 26/11 fra klokken 10:00 vil der blive udført reparation af et brud på vores fiberkabel til internettet.
Dette betyder at der fra klokken 10 og et par timer frem ikke vil være internet.
Vi beklager den korte varslingstid, men det er først i dag vi har fået planlagt reparationen som har skullet koordineres med fire aktører og det skal gøres hurtigt inden der kommer for kraftig frost i jorden.

Hvis du har nogle spørgsmål kan du kontakte netgruppen på netgruppen@akdtu.dk.
Update 26/11:
The repair has not been done today due to illness etc.
We hope that the repair will take place next week.
We will give more info when we know which day it will be done.

Thursday 26/11 from 10 am repairs to our fiber cable will be carried out.
This means that from 10 am and a few hours ahead there will be no Internet.
We regret the short warning time, but it’s only now we’ve got planned the repair, which had to be coordinated with four actors and has to be done quickly before the arrival of heavy frost in the ground.

If you have any questions please contact the network group on netgruppen@akdtu.dk.

Møde om energitjek

Det har lykkedes bestyrelsen at skaffe en gratis energi konsulent fra EnergiTjenesten som kommer ud på kollegiet den 25/11.

Formålet med gennemgangen er, at undersøge hvad man kan gøre for at forbedre kollegiets energiforbrug, samt forbedre komfort i lejligheder og fælleshus. Ligeledes er bestyrelsen i kontakt med både Vestforbrændingen og Holte fjernvarme om der evt. kunne etableres fjernvarme på kollegiet, i stedet for vores nuværende gaskedler, da fjernvarme er væsentligt billigere.

På baggrund af dette, vil der blive afholdt et møde for alle interesserede beboere og andelshavere onsdag den 2/12 kl 19:00-21:30 i fælleshuset hvor resultaterne af gennemgangen vil blive gennemgået, samt hvad beboerne selv kan gøre for at spare på energien i deres lejlighed.
Fra bestyrelsens side vil vi selvfølgelig anbefale at man deltager i dette møde, da hans anbefalinger, så vidt muligt og hvor det giver mening, vil indgå i foreningens fremtidige arbejde.