Indstilling af ny pumpe til varmt vand Adjustment of the new pump for hot water

Den nye pumpe vi har fået monteret til det varme vand er en noget mere avanceret pumpe end den gamle, med mange indstillingsmuligheder for at opnå den mest økonomiske drift.
Derfor skal den indstilles til vores behov, hvilket vil kræve noget trial-and-error.
Til at starte med indstiller vi den til middel ydelse.
Hvis der ingen klager er i december måned prøver vi at skrue den yderligere ned.
Hvis der er problemer med det varme vand (enten på middel eller lav ydelse) skruer vi selvfølgelig op igen.

Så hvis nogen oplever problemer med kun at have lunkent vand el.lign. bedes de skrive til mig på formand@akdtu.dkThe new pump we have bought for the hot water is a more advanced pump than the old one.
This includes a couple different settings of the pump’s behavior to achieve the most economical operation.
The adjustment for our needs will require some trial-and-error.
To start with, we’ll set it to medium performance, if no one has problems with lack of hot water in December, we will set it to a lower setting.
If there are problems with the hot water (either on medium or low performance setting) we will of course adjust the pump.

If someone is experiencing problems with having only lukewarm water or the like, then they shall write to formand@akdtu.dk.

Manglende varmt vandLack of hot water

Opdatering 1/12:
Der er nu skiftet pumpe mm. så om en-to timer er der varmt vand igen.

Opdatering 30/11:
I morgen bliver der monteret en ny pumpe til det varme vand.
Så fra i morgen eftermiddag/aften (det tager nok noget tid at varme 1200 L vand op fra ca. 10 grader) skulle der begynde at komme varmt vand igen.

Opdatering 27/11:
Det har endelig lykkedes vores elektriker og jeg, efter mange timers arbejde de seneste tre dage, at finde frem til fejlen.
Det viste sig at være en pumpe der er kortsluttet som tager det ene styringspanel med sig i faldet.
Panelet er repareret og en ny pumpe er blevet bestilt og vi forventer at der er varmt vand igen på mandag eller tirsdag i næste uge.

Der har i formiddags været oversvømmelse i kælderen.
Dette har medført fejl på varmesystemet så det varme vand ikke bliver varmet op.
Der vil blive kontaktet en tekniker i morgen.Update 1/12:
The pump for the hot water has now been replaced. so in about one to two hours there will be hot water again.

Update 30/11:
Tomorrow there will be installed a new pump for the hot water.
So from tomorrow afternoon/evening (it takes some time to heat 1,200 L of water up from about 10 degrees) we should begin to get hot water again.

Update 27/11:
It has finally succeeded our electrician and our chairman Mathias, after many hours of work over the past three days to identify the error.
It turned out to be a pump that is short-circuited which takes one control panel down with it.
The panel is repaired and a new pump has been ordered and we expect that there is hot water again on Monday or Tuesday next week.

There has this morning been flooding in the basement.
This has resulted in failure of the heating system so that the hot water is not warmed up.
There will be contacted a technician in the morning.