Internet nedetidInternet downtime

Natten til lørdag i næste uge (9/7) vil der blive udført arbejde på kollegiets switche.
Det betyder at der vil være nedetid på internettet fra cirka klokken 1:00-3:00.
Vi regner med at arbejdet tager omkring en time, den ekstra tid er sat af i tilfælde af uforudsete problemer.

Spørgsmål kan stilles til netgruppen@akdtu.dk.

Vi beklager de gener dette måtte give.The night to Saturday next week (9/7) there will be carried out work on the dorm’s network switches.
This means that there will be downtime on the Internet from approximately at 1: 00-3: 00 AM.
We expect the work to take about an hour, the extra time is set in the event of unforeseen problems.

Questions may be send to netgruppen@akdtu.dk.

We apologize for any inconvenience this may cause.

Husdyr ikke tilladt på kollegietPets are not allowed in the dorm

På det seneste har der været observeret en kat på kollegiets ejendom, og det mistænkes at være en af vores beboere der ejer den.

Derfor vil bestyrelsen informere om, at det ikke er tilladt, jf. kollegiets paragraf §13.2, at holde husdyr.

Samtidig må vi derfor advare folk (i stueetagen) om at have deres terrassedør åben, da jeg nu to gange har været ude for at den har listet sig ind i min lejlighed.

Hvis det er en af vores andelshavere/beboere der ejer katten, vil de blive bedt om at afskaffe katten indenfor et rimeligt tidsrum; hvis dette ikke bliver overholdt vil vedkommende blive bedt om at fraflytte, evt. ved eksklusion.

Vores vedtægter kan findes på https://akdtu.dk/vedtaegter.pdf.

På vegne af bestyrelsen,
Mathias Londin LarsenLately, there has been observed a cat on the dorm’s property and it is suspected to be one of our residents who own it.

Therefore, the Board will inform that it is not allowed have pets in the apartments (see the dorm’s statutes §13.2).

Because of this we must warn people (with apartments on the ground floor) to have their terrace door open as I now twice have experienced that it has crept into my apartment.

If it is one of our members / residents who own the cat, they will be asked to abolish the cat within a reasonable time; If this is not respected he or she will be asked to vacate, possibly by exclusion.

Our statutes can be found at https://akdtu.dk/vedtaegter.pdf (danish).

On behalf of the Board,
Mathias Londin Larsen

K-net: Kontingent nedsættelseK-net: Contingent reduction

K-net (vores internetleverandør) har besluttet at nedsætte kontingentet per bruger fra de nuværende 20 kr/md, til 10,50 kr/md.
Dette indføres her på kollegiet med virkning fra 1/6 2016.K-net (our ISP) has decided to reduce the contingent per user from the current 20 kr/month, to 10.50 kr/month.
It will take effect from 1/6 2016.