AffaldGarbage

Vi er i bestyrelsen blevet kontaktet af bestyrelsen fra det andet andelskollegie (Andelskollegiet Kollegiebakken; Kollegiebakken 15A), da de flere gange har observeret at nogle af vores beboere smider sit affald ud i deres affaldscontainere.
Det sker typisk om morgenen når de er på vej til undervisning på DTU.

Jeg håber at dette ikke sker igen, da det medfører det andet kollegie en meromkostning i form af ekstra tømning af affaldscontainere og det er desuden også ulovligt.

Derfor vil jeg påpege, at vores affaldscontainere er dem der står i det sorte affaldsskur ud mod Kollegiebakken og det er disse man skal bruge som beboer her på kollegiet (Andelskollegiet ved DTU – Akademivej; Kollegiebakken 19).The board have been contacted by the board from the other dorm (Andelskollegiet Kollegiebakken; Kollegiebakken 15A), as they have repeatedly observed that some of our residents throw their trash in their garbage containers.
This typically happens in the morning when they are on the way to DTU.

I hope this does not happen again, as it causes the other dorm additional costs in terms of extra emptying garbage containers and furthermore it is also illegal.

Therefore, I would point out that our garbage containers are the ones standing in the black garbage shed facing Kollegiebakken.

Sincerely
The board
Andelskollegiet ved DTU
Kollegiebakken 19