Bestyrelsen

Bestyrelsens arbejde

Den daglige drift af foreningen varetages af bestyrelsen, i samarbejde med vores administrator.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges til den årlige generalforsamling for en 2-årig periode ad gangen. Generalforsamlingen vælger formanden og fire menige bestyrelsesmedlemmer, samt nogle suppleanter. Bestyrelsen konstituerer selv næstformanden.

Bestyrelsens arbejde er frivilligt og ulønnet og består i at udføre de opgaver som generalforsamlingen har pålagt dem, men samtidig også tage sig af uventede opgaver, samt sikre at andelshavere/beboere overholder de gældende regler og vedtægter mm.

Bestyrelsesmedlemmer

Al generel kontakt til bestyrelsen skal ske på bestyrelsen@akdtu.dk.
Emails sendt til individuelle bestyrelsesmedlemmer, uden forudgående aftale, vil ikke nødvendigvis blive besvaret.

Formand

Lejlighed:
13

Navn:
Mathias Londin Larsen

Email:
formand@akdtu.dk

Næstformand

Lejlighed:
207

Navn:
Kristoffer Roed Bentsen

Email:
kristoffer207@akdtu.dk

Medlemmer

Lejlighed:
203

Navn:
Finn Engelbrecht Ruby

Email:
finn203@akdtu.dk

Suppleanter

I hastesager, såsom akut opstået skade eller lignende indenfor administrationens (Cobblestone) åbningstid kontakt dem på:
Telefon: 31 43 52 51
eller
Telefon: 70 22 22 15

Udenfor Cobblestones åbningstid, kan formanden kontaktes på +45 31 49 07 58.
Hvis der ikke bliver svaret, så læg en besked på telefonsvarer og/eller send en sms med kontaktinfo og kort beskrivelse af problemet og send en email til bestyrelsen@akdtu.dk ligeledes med kontaktinfo og beskrivelse.

Bestyrelsesmøder

Det er skiftende hvor ofte der afholdes bestyrelsesmøder, da det afhænger af hvilke opgaver bestyrelsen beskæftiger sig med.
Mindre ting bliver oftest klaret på e-mail i stedet for møde; dette mindsker besværet med at finde et passende tidspunkt som passer alle, samtidig med at det kan give en væsentligt hurtigere responstid.

Dato for næstkommende bestyrelsesmøde vil, så vidt muligt, skrives i referatet for det senest afholdte møde. Hvis det ikke fremgår og man ønsker at kende dato for næste møde, kontakter man bare bestyrelsen på bestyrelsen@akdtu.dk.

Referater

Referater fra bestyrelsesmøderne på Andelskollegiet ved DTU – Akademivej.
Hvis du ønsker at se hvornår det næste møde holdes så kig på kalenderen

2020-10-08
2019-10-22
2019-09-24
2019-07-09
2019-04-24
2019-02-04
2018-11-19
2018-09-25
2018-07-18
2017-08-21
2017-01-08
2016-11-13
2016-10-09
2016-08-29
2016-06-20
2016-05-08
2016-02-07
2015-08-30
2015-06-21
2015-05-03
2015-02-20
2014-12-07
2014-10-19
2014-08-31
2014-06-01
2014-02-16
2014-01-19
2013-12-08
2013-11-17
2013-09-08
2013-08-17
2013-06-22
2013-06-02
2013-01-13
2012-12-25
2012-12-15
2012-10-28
2012-10-14
2012-09-02
2012-06-23
2012-06-03
2012-05-05
2012-03-03
2012-02-19
2012-01-08
2011-12-04
2011-11-08
2011-10-26
2011-10-02
2011-09-14
2011-03-09
2011-02-23
2010-09-30
2010-09-02
2010-01-05
2009-12-01
2009-11-10
2009-10-01
2009-09-01
2009-07-27
2009-03-11
2009-02-11
2008-12-10
2008-11-12
2008-10-22
2008-09-28