Retningslinjer for brug

Hvis alle skal kunne benytte Fælleshuset, er det nødvendigt, at vi alle viser respekt, når vi benytter det.

Det er IKKE tilladt at ryge i fælleshuset.

Når man benytter sig af Fælleshuset, bedes man sørge for at gøre følgende, inden huset forlades:

 • Møbler sættes på plads jf. standardopstillingen (se afsnit nederst på denne side).
 • Opvasken tages. Benyttes opvaskemaskinerne, skal disse også tømmes, når de har kørt færdigt.
 • Alt udstyr sættes tilbage på de respektive pladser, således at køkkenbordet og andre borde er ryddet.
 • Køleskabet tømmes og tørres af.
 • Alle borde (inkl. Bordfodboldbordet) tørres af med en fugtig klud.
 • Ovnen og komfuret rengøres, så der ikke er fastbrændte madrester.
 • Bradepander vaskes op og tørres af – ej heller her må der være fastbrændte madrester!
 • Gulvet fejes, og gulvet omkring køkkenbordet og hvor der ellers trænger, vaskes.
 • Ved større arrangementer vaskes hele gulvet (f.eks. ved leje af fælleshuset, til fællesspisning og andre arrangementer af længere varighed).
 • Skraldespande tømmes og der sættes en ny pose i.
 • Mangler der opvasketabs, klude eller andre rengøringsmidler, bedes dette meddelt til den fælleshusansvarlige.
 • Flasker, dåser o.lign. må ikke placeres i fyrrummet. Ved et større arrangement kan fyrrummet til nød bruges som depot til opbevaring af ølkasser, vin m.v.,  men dette skal hurtigst muligt fjernes igen.

Hvis fælleshusrepræsentanten eller bestyrelsen ikke mener, at ovenstående er blevet udført ordentligt, kan de til enhver tid pålægge den ansvarlige at gøre rent.
Ved manglende eller ikke tilfredsstillende rengøring/oprydning forbeholder bestyrelsen sig retten til at opkræve leje per dag indtil forholdene er bragt i orden jf. vores vedtægters §31A.7.

Vi håber, at I har forståelse for dette, da det ikke er muligt at udleje et ulækkert og lugtende fælleshus.

Fælleshusrepræsentanten kan kontaktes på udlejning@akdtu.dk.

Standardopstilling af møbler

Retningslinjer for brug

Retningslinjer for brug

Retningslinjer for brug

Retningslinjer for brug

Retningslinjer for brug