Leje af fælleshus

Leje af fælleshus

Leje af fælleshuset er defineret af vores vedtægters §31B.

Ved leje af fælleshuset får man eneret til brugen af det.

Selvom man har lejet fælleshuset, skal man stadig vise hensyn til de øvrige beboere. Dette indebærer eksempelvis, at man ikke må være støjende eller på anden måde generende for andre. Hvis den fælleshusansvarlige eller bestyrelsen vurderer at dette ikke overholdes kan de stoppe arrangementet – i dette tilfælde vil lejer stadig blive opkrævet for leje, samt have forpligtelsen til oprydning og rengøring. Ved gentagne og/eller grove tilfælde kan den fælleshusansvarlige eller bestyrelsen inddrage brugsretten til fælleshuset for pågældende.

I vores kalender kan man se hvilke dage fælleshuset er udlejet.

For at leje fælleshuset skal man skrive til den fælleshusansvarlige på udlejning@akdtu.dk.
Man bedes skrive mindst en uge inden lejens start; hvis man vil være sikker på at henvendelsen når at blive behandlet skal man dog skrive mindst 14 dage inden.
Når den udlejningsansvarlige starter behandlingen af henvendelsen vil han/hun sende en email med nærmere detaljer og vilkår; denne email har man 48 timer til at svare på, svarer man ikke på denne indenfor tiden risikerer man, at fælleshuset lejes ud til en anden.
Reservationen er først gyldig, når den fælleshusansvarlige har bekræftet det.
Når man har reserveret, er det ikke muligt at aflyse sin reservation.

Pris og betaling

1 døgn – Fra kl. 12:00 til kl. 12:00 efterfølgende dag jf. vedtægters §31B.1:
200 kr.

Efterfølgende sammenhængende døgn påbegyndt:
+ 100 kr.

Lejen vil blive trukket sammen med næste mulige opkrævning af boligafgift. Afhængig af tidspunktet for indberetningen, kan være op til to måneder efter

Ansvar og erstatning

Når du lejer fælleshuset vil du blive holdt økonomisk ansvarlig for enhver skade eller mangel i fælleshuset under din leje.
Afhængig af skadens/manglens art er der tre scenarier for udbedring:

 • At du selv sørger for udbedring.
 • At du skal betale et beløb svarende til skaden/manglen – Beløbet vurderes af bestyrelsen.
 • At der skal hyres professionel hjælp til udbedringen.

Hvilket scenarie der er gældende beror på en individuel vurdering af Bestyrelsen og denne beslutning er endegyldig.
Udgifter til eventuelle fejl og mangler vil blive indberettet til vores administrator som vil trække det igennem den månedlige boligafgiftsopkrævning.

Inden lejens start

For at undgå at skulle betale for andres eventuelle skader og mangler i fælleshuset, skal du derfor, i forbindelse med lejens start, gennemgå fælleshuset og notere/dokumentere eventuelle skader og mangler.
Denne liste skal sendes til den fælleshusansvarlige (udlejning@akdtu.dk) med det samme, som dokumentation for, at du ikke er ansvarlig for de pågældende mangler.

Oprydning og rengøring

Fælleshuset og eventuelt udendørsarealer skal være opryddet og rengjort inden lejens udløb.
Såfremt dette ikke er gjort forbeholder bestyrelsen sig ret til at opkræve leje for hvert påbegyndt døgn indtil forholdene er bragt i orden.

Dette indebærer som minimum:

 • Fejning/støvsugning af alle gulve.
 • Vask af alle gulve.
  Vaskevandet skal skiftes flere gange undervejs for at sikre tilfredsstillende resultat.
  Hvis Bestyrelsen/fælleshusansvarlige ikke er tilfreds skal gulvet vaskes igen indtil der er opnået tilfredsstillende resultat.
 • Ryste dørmåtte fri for grus, græs mm.
 • Rengøre borde og alle bordarealer – Inklusiv undersiden af borde og bordben.
 • Vaske alle stole som er blevet brugt.
 • Vaske vinduer indvendigt i det omfang det trænger til.
 • Toilet: Vask af vægge – Såfremt det trænger.
 • Toilet: Skure toiletter med WC-rens, samt aftørring af bræt, cisterne mm.
 • Toilet: Rengøre håndvask og armatur.
 • Toilet: Tørre af ovenpå vaskemaskine.
 • Tømme opvaskemaskine – Inklusiv filtre for snavs.
 • Rengøre ovn – Inklusiv bageplader og -riste.
 • Rengøre komfur/kogeplade.
 • Tømme og rengøre køleskab/fryser.
 • Sætte møbler på plads jf. standardopstillingen (se Retningslinjer for brug for billeder af standardopstilling).
 • Sætte alle ting man har brugt på plads.
 • Tømning af alle skraldespande.
 • Vask af klude, viskestykker, mopper o.lign.
 • Bortskafning af affald og lignende.
 • Bortskaf tomme flasker med pant.
 • Bortskaf tomme glasflasker i glascontainer (eksempelvis i vores skraldeskur – hvis der er plads!).
 • Fjernelse af eventuelt affald udendørs.
 • Store mængder af affald skabt i forbindelse med festen skal selv køres til genbrugsstationen (Firskovvej 9).
  Dette kan eksempelvis være hvis man har haft meget pynt, engangsduge mm.

Spørgsmål eller noget der mangler?

Hvis du har spørgsmål eller der mangler rengøringsartikler mm., kontakt da den fælleshusansvarlige som vil være dig behjælpelig.