Vejledning til adgangskontrol

For at komme ind præsenteres prox brikken til tastaturlæseren og der lyder et bip og en diode på panelet lyser grønt.

For at komme ud trykkes på ud-knappen på indersiden af døren.

Hvis man er den sidste der forlader fælleshuset SKAL alarmen tilsluttes.
Dette gøres ved at trykke på # på tastaturet udenfor og derefter præsentere sin prox brik for den. Tastaturet bipper og tastaturet tænder en rød lampe.
Hvis tastaturet fortsætter med at lyse grønt skal du tjekke at alle døre og vinduer er lukkede.

Hvis man mister sin prox brik skal man kontakte netgruppen hurtigst muligt, så denne kan spærres så vi derved undgår et indbrud i fælleshuset.
En ny brik koster pt. 120 kr. (prisen kan ændre sig, da den fastsættes af foreningens købspris) og vil blive trukket over huslejen.

Adgangskontrollen vil, udover at fungere som indbrudsalarm, også blive brugt til at holde styr på hvem der benytter fælleshuset og hvorvidt de følger reglerne.

Reglerne er kort sagt at man skal sørge for at efterlade fælleshuset i samme stand (eller bedre) når man forlader det, samt sørge for at lukke døre/vinduer og slukke alt lys.
De fulde regler for brug af fælleshuset vil snarligt blive ophængt i fælleshuset.

Gentagne brud på reglerne kan i yderste konsekvens medføre blokering af din adgang til fælleshuset.
Vær opmærksom på, at at systemet bruges som adgangskontrol. Dvs. at der holdes log over hvem der har været i fælleshuset (og evt. også om man ikke har tilsluttet alarmen), i tilfælde af tyveri/hærværk o.lign. kan du i yderste konsekvens være erstatningspligtig.
Derfor er det vigtigt at kontakte bestyrelsen hurtigst muligt hvis der observeres skader, problemer mm.

Hvis der skulle være spørgsmål omkring brugen af adgangskontrollen kontakt netgruppen på netgruppen@akdtu.dk.

For generelle spørgsmål, kontakt bestyrelsen på bestyrelsen@akdtu.dk.