For beboere

På denne side har vi samlet informationer som er vigtige for dig som beboer at kende til.

Først og fremmest anbefaler vi på det kraftigste at man whitelister vores email-domæne (@akdtu.dk) i sin email-klient, da vi, så vidt muligt, vil kommunikere elektronisk med beboere/andelshavere, for at opnå en hurtigt og billig kommunikation.
Vejledninger til hvordan dette gøres kan let findes på google; hvis man ikke kan få det til at virke kan man kontakte netgruppen på netgruppen@akdtu.dk.

Velkomstbrev
Vedtægter
Brugererklæring for brug af internettet. Denne skal underskrives og afleveres til den netgruppe ansvarlige.

Derudover anbefaler vi at man tilmelder sig kollegiets nyhedsbrev.
Man kan tilmelde sig nyhedsbrevet ude i højre side af hjemmesiden.
Nyhedsbrevet vil indeholde de samme nyheder som står på siden .
Der vil blive sendt et nyhedsbrev ud hver gang der kommer en nyhed, dette betyder at antallet af mails vil variere.
Igen vil vi anbefale at man whitelister vores email-domæne (@akdtu.dk) i sin email-klient.

Salg af lejlighed:
Vejledning til hvad man skal gøre når man vil sælge sin lejlighed.

Varme system:
Vejledning til hvad man skal gøre hvis man har varmeproblemer eller at radiatoren larmer.

Beboeransvar:
Beskrivelse af hvilket ansvar andelshaveren/beboeren har ift. vedligeholdelse mm.

Kontakt:
Kontakt information for relevante personer på kollegiet.