Kontakt

Bestyrelsenbestyrelsen@akdtu.dk
For generelle spørgsmål fra både nuværende andelshavere/beboere, samt interesserede:

Ventelisteventeliste@akdtu.dk
Hvis du står på ventelisten
Hvis du har spørgsmål vedrørende venteliste; eksempelvis til din placering på listen eller ønsker at ændre dine oplysninger (anden email/telefon, aktiv/ikke-aktiv mm.).

Hvis du ønsker at sætte din lejlighed til salg gennem ventelisten.

Netgruppennetgruppen@akdtu.dk
For spørgsmål vedrørende kollegiets internet eller hvis du selv er interesseret i, at blive medlem af netgruppen:
Bemærk at vi ikke yder support på brugerens udstyr. Foreningens ansvar er kun, at der er internet i væg-stikket.