Andelshavers/Beboers ansvar

For at holde kollegiet flot og fungerende er der en række ting som beboeren/andelshaveren har ansvar for.
Det overordnede ansvar står i kollegiets vedtægter §10.
Herunder er defineret specifikke ansvars områder (bemærk, at dette ikke er en fuldstændig liste).

 • Enhver har til ansvar at renholde og rydde op på sine udendørs arealer, således at kollegiet fremstår pænt. Dette gælder f.eks.:
  • Terrasser/altaner eller foran hoveddøren må ikke blive brugt som opbevaringsplads.
  • For stue lejligheder: Lugning af ukrudt på terrasse og i egen hæk.
  • For stue lejligheder: Klipning af egen hæk (højde ca. 110-130 cm).
  • For 1. og 2. sal: Rense glas og gelænder fri for alger.
  • For 1. og 2. sal: Behandle gelændere. Først skal gelænderet skrubbes rent, derefter slibes let med sandpapir (ca. korn 120). Derefter påføres tynde lag af 1 del rå linolie med 3 dele terpentin. Efter hver behandling skal gelænderet tørre inden nyt lag påføres.
 • Fejl/defekter på kollegiet (inkl. i lejligheder) som kan have betydning for kollegiet skal indberettes til bestyrelsen. Det kan f.eks. være utætheder på vand eller varmerør.
 • Jævnligt udlufte sin gulvvarme og radiatorer. Hvis man ikke gør dette vil det medføre øget slidtage på kollegiets varmesystem og medføre kostbare reparationer, samt højere varme regning for hele kollegiet.
 • Deltage i havedage.
 • Information om havedage kan findes her.

Derudover er det vigtigt, at huske på, at foreningen bygger på frivilligt arbejde; derfor kan man ikke forvente at problemer bliver løst med det samme.
Er man interesseret i at hjælpe til på kollegiet er man meget velkommen til at kontakte bestyrelsen.
Kontakt information kan findes her.