Salg af lejlighed

Hvis du ønsker at sælge din lejlighed skal du gøre følgende:
Generel procedure:
Læs om den generelle procedure her.

Venteliste:
Hvis du ikke selv har en køber, så kan du kontakte bestyrelsen på venteliste@akdtu.dk for at høre om der er venteliste.

Pris:
Se sidste regnskab:
Værdien = den oprindelige købspris x andelskronen (opgøres en gang om året og noteres i regnskabet).
Derudover kan vurderingsmand, alt efter lejlighedens stand, lave nedslag eller tillæg til prisen.

Alternativt her på hjemmesiden for den pågældende lejlighedskategori:
Kategori A – 30 kvm
Kategori B – 40 kvm
Kategori C – 50 kvm

Vedtægter, regnskaber og referat fra generalforsamling:
Er fremsendt til samtlige andelshavere.
Vedtægterne kan findes på akdtu.dk/public_filesvedtaegter.pdf.
I tilfælde af at referat eller regnskab er blevet væk, kan man finde det på foreningens intranet hos vores Administrator på admhuset.dk/intranet/.
Alternativt ved at kontakte foreningens kontaktperson hos Administrator; Mikela Rowland på mrs@cobblestone.dk.