Havedag

På kollegiet bliver der afholdt havedage otte gange om året, som typisk vil blive afholdt i perioden marts-december (datoer kan variere fra gang til gang).
Heraf skal hver andelshaver/beboer deltage mindst to gange; en gang i løbet af marts-juni, og en gang i løbet af juli-december.
Havedagen varer fra kl 10:00 til 15:00 og man skal deltage i hele dette tidsrum.
Hvis man ikke deltager, opkræves et gebyr på 750 kr pr. gang som trækkes over huslejen.

På siden Havedag tilmelding kan man tilmelde sig til havedage (når tilmeldingen er åben).
Information omkring havedage (inkl. hvornår tilmelding åbner/lukker) vil udkomme under Nyheder her på hjemmesiden; derudover er det muligt (og anbefalet), at tilmelde sig havedags nyhedsbrevet (gøres nederst på denne side).

Regler for havedage
Bestyrelsen bruger en del energi på at planlægge havedagene, så kollegiet bliver bedst muligt vedligeholdt, men det kræver at vi ved hvor mange der kommer til havedagene.
Men desværre opleves der at færre og færre møder op til den tilmeldte havedag, og nogle gange i stedet møder op til en anden havedag.
Dette bevirker at vi ikke kan planlægge arbejdet og få mest muligt effektivt arbejde ud af det.

Derfor har vi været nødt til at indføre skrappere regler:
– Det er ikke muligt at ændre sin tilmelding efter man er tilmeldt.
– Har man ikke tilmeldt sig inden deadline vil man blive trukket 750 kr. over huslejen snarest muligt efter deadline.
– Møder man ikke op til den tilmeldte havedag vil man blive trukket 750 kr. over huslejen snarest muligt efter havedagen.
– Det tæller ikke som deltagelse i en havedag hvis man møder op uden at have tilmeldt sig. Dog er det selvfølgelig stadig tilladt at deltage ved flere havedage, men kun den man er tilmeldt tæller.
– Ved salg af andel skal man orientere køber, da andelen ikke slipper for sin forpligtigelse til at deltage i havedag.
– Ved tilmelding vil man modtage en bekræftelse på email (tjek dit spam filter), det er ens eget ansvar at sikre at man har denne, da det er beviset på at du har tilmeldt dig, i tilfælde af at du alligevel ikke står på vores deltagerliste. Hvis du ikke modtager denne skal du kontakte netgruppen på netgruppen@akdtu.dk med emnet “Havedagstilmelding” hurtigst muligt (og inden havedagstilmeldingens deadline).

Orientering om havedage vil heller ikke blive omdelt til postkasser længere. Men kun blive skrevet på opslagstavlerne i opgangene, på kollegiets hjemmeside og udsendt til andelshavere (gennem administrator – Cobblestone) såfremt deres emailadresse er registreret hos dem.