Husdyr ikke tilladt på kollegietPets are not allowed in the dorm

På det seneste har der været observeret en kat på kollegiets ejendom, og det mistænkes at være en af vores beboere der ejer den.

Derfor vil bestyrelsen informere om, at det ikke er tilladt, jf. kollegiets paragraf §13.2, at holde husdyr.

Samtidig må vi derfor advare folk (i stueetagen) om at have deres terrassedør åben, da jeg nu to gange har været ude for at den har listet sig ind i min lejlighed.

Hvis det er en af vores andelshavere/beboere der ejer katten, vil de blive bedt om at afskaffe katten indenfor et rimeligt tidsrum; hvis dette ikke bliver overholdt vil vedkommende blive bedt om at fraflytte, evt. ved eksklusion.

Vores vedtægter kan findes på https://akdtu.dk/vedtaegter.pdf.

På vegne af bestyrelsen,
Mathias Londin LarsenLately, there has been observed a cat on the dorm’s property and it is suspected to be one of our residents who own it.

Therefore, the Board will inform that it is not allowed have pets in the apartments (see the dorm’s statutes §13.2).

Because of this we must warn people (with apartments on the ground floor) to have their terrace door open as I now twice have experienced that it has crept into my apartment.

If it is one of our members / residents who own the cat, they will be asked to abolish the cat within a reasonable time; If this is not respected he or she will be asked to vacate, possibly by exclusion.

Our statutes can be found at https://akdtu.dk/vedtaegter.pdf (danish).

On behalf of the Board,
Mathias Londin Larsen