Indstilling af ny pumpe til varmt vand Adjustment of the new pump for hot water

Den nye pumpe vi har fået monteret til det varme vand er en noget mere avanceret pumpe end den gamle, med mange indstillingsmuligheder for at opnå den mest økonomiske drift.
Derfor skal den indstilles til vores behov, hvilket vil kræve noget trial-and-error.
Til at starte med indstiller vi den til middel ydelse.
Hvis der ingen klager er i december måned prøver vi at skrue den yderligere ned.
Hvis der er problemer med det varme vand (enten på middel eller lav ydelse) skruer vi selvfølgelig op igen.

Så hvis nogen oplever problemer med kun at have lunkent vand el.lign. bedes de skrive til mig på formand@akdtu.dkThe new pump we have bought for the hot water is a more advanced pump than the old one.
This includes a couple different settings of the pump’s behavior to achieve the most economical operation.
The adjustment for our needs will require some trial-and-error.
To start with, we’ll set it to medium performance, if no one has problems with lack of hot water in December, we will set it to a lower setting.
If there are problems with the hot water (either on medium or low performance setting) we will of course adjust the pump.

If someone is experiencing problems with having only lukewarm water or the like, then they shall write to formand@akdtu.dk.