Internet hastigheds begrænsningerInternet speed limits

På grund af store problemer med hastigheden på internettet i spids belastningerne, indfører k-net nogle hastigheds begrænsninger på dem med stort forbrug.
Begrænsningerne vil være:
Forbrug de sidste 30 dage = 500 GB -> 10/10 Mbit/s
Forbrug de sidste 30 dage = 1000 GB -> 2/2 Mbit/s.

Disse begrænsninger kan ændre sig.
For at se de gældende begrænsninger, se https://k-net.dk/fairusage/.

Man kan se sit forbrug på https://k-net.dk/user/. Due to the big problems with the speed of the Internet during peak loads, K-net introduces some speed limits on those with large usage.
The restrictions will be:
Usage the last 30 days = 500 GB -> 10/10 Mbit/s
Usage the last 30 days = 1000 GB -> 2/2 Mbit/s.

These limits may change.
If you want the current limitations see https://k-net.dk/fairusage/.

You can see your usage at https://k-net.dk/user/.