Internet nedetid på fredag (opdateret)Internet downtime this friday (updated)

På grund af at der stadig er problemer med kollegiets UPS vil internettet være nede i en længere periode imellem kl. 23-1 på fredag (14/6).

OPDATERET 14/6 kl 10:20:
TV signalet vil også forsvinde.Because of continued problems with the dorm’s UPS the Internet will be down for an extended period, between the hours. 23-1 on Friday (14/6).

UPDATED 14/6 at 10:20:
The TV signal will also disappear.