Klipning af hækShearing of the hedge

Til havedagen søndag d. 28/6 vil hækkene ved stuelejlighedernes terrasser blive klippet.
Derfor vil vi, i løbet af tidsrummet 10:00-15:00, være nødt til at gå ind på terrasserne for at kunne komme til at klippe hækken.
Ren- og vedligeholdelse af hækken (og terrassen) er normalt andelshavers/beboers ansvar jf. vores vedtægters §10, generel information om dette vil komme ud på et senere tidspunkt.

Da flere beboere ikke har vedligeholdt hækken, klippes den denne gang på en havedag for at sikre en jævn klipning, så kollegiet får et mere præsentabelt udseende.

Hvis du har nogen spørgsmål er du velkommen til at kontakte bestyrelsen på bestyrelsen@akdtu.dk.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Andelskollegiet ved DTU – AkademivejTo the gardening day on Sunday the 28/6 the hedges at the apartments’ terraces will be cut.
Therefore, we will, during the period 10:00-15:00 have to go to into the terraces to cut the hedge.
The cleaning and maintenance of the hedge (and the terrace) is usually the shareholder’s/resident’s cf. our statutes §10.
More information about the shareholder’s/resident’s responsibility regarding cleaning and maintenance will be sent out in the near future.

As several residents have not maintained the hedge, we will cut the hedge this time to ensure a uniform clipped hedge, so the dorm will have a more presentable appearance.

Yours sincerely
The board
Andelskollegiet ved DTU – Akademivej