Langsomt internetSlow Internet

Her til aften har mange oplevet at internettet er ret langsomt ift. hvad det plejer.
Dette skyldes at K-nets link til Forskningsnettet/Deic (og derved internettet) er overbelastet af den trafik der er.
K-net er i gang med at implementere nogle funktioner der skal sikre bedre udnyttelse af båndbredden for den enkelte bruger, så en lignende situation ikke sker i fremtiden.
En af funktionerne er en gradvis degradering af hastigheden hos dem med højt forbrug.
Begrænsningerne vil være:
Download > 500GB (pr. løbende 30. dag) -> 20Mbps
Download > 1000GB (pr. løbende 30. dag) -> 2Mbps

Derudover arbejder K-net på at få en højere båndbredde hos forskningsnettet og forventer at dette vil ske indenfor nærmere fremtid.This evening, many users have experienced that the Internet speed has been quite slow.
This is because the K-net link to Forskningsnettet/Deic (and thus the Internet) is overloaded by the traffic there is.
K-net is in the process of implementing some functions to ensure better utilization of bandwidth for each user, so a similar situation hopefully does not occur in the future.
One of the features is a gradual degradation of the speed for those with high download usage.
The restrictions will be:
Download > 500GB (per continuous 30 day) -> 20Mbps
Download > 1000GB (per continuous 30 day) -> 2Mbps

In addition, K-net is working on getting a higher bandwidth to Forskningsnettet/Deic and expect that this will happen within the near future.