Møde om energitjek

Det har lykkedes bestyrelsen at skaffe en gratis energi konsulent fra EnergiTjenesten som kommer ud på kollegiet den 25/11.

Formålet med gennemgangen er, at undersøge hvad man kan gøre for at forbedre kollegiets energiforbrug, samt forbedre komfort i lejligheder og fælleshus. Ligeledes er bestyrelsen i kontakt med både Vestforbrændingen og Holte fjernvarme om der evt. kunne etableres fjernvarme på kollegiet, i stedet for vores nuværende gaskedler, da fjernvarme er væsentligt billigere.

På baggrund af dette, vil der blive afholdt et møde for alle interesserede beboere og andelshavere onsdag den 2/12 kl 19:00-21:30 i fælleshuset hvor resultaterne af gennemgangen vil blive gennemgået, samt hvad beboerne selv kan gøre for at spare på energien i deres lejlighed.
Fra bestyrelsens side vil vi selvfølgelig anbefale at man deltager i dette møde, da hans anbefalinger, så vidt muligt og hvor det giver mening, vil indgå i foreningens fremtidige arbejde.