Nedetid for internet og tvDowntime for Internet and tv

Natten til lørdag (fra kl 00:00) vil der være en kort nedetid på internet og tv pga. omlægning af ledninger, det forventes ikke at tage mere 15 minutter.
Dog vil lejlighederne på 2. sal mangle internet i omkring en time.At night for Saturday (from 00:00) there will be a short downtime of Internet and television due to reorganization of wires, it is expected to about 15 minutes.
However, the apartments of 2 floor will lack Internet for about an hour.