Nedetid for internet (opdateret)Downtime for Internet (updated)

For at afhjælpe den seneste tids problemer med periodisk langsomt internet opgraderer vi vores forbindelse mellem os og k-net fra 100 mbit/s til 1000 mbit/s (gælder kun kollegiets forbindelse til k-net, ud til brugerne vil der stadig være maks på 100 mbit/s).

Dette betyder dog at der i løbet af aftenen vil være nedetid på internettet på mellem en halv-hel time.
Vi undskylder at der først kommer besked ud nu, men dette skyldes at vi har valgt at opgradere hurtigst muligt og det påkrævede udstyr kom i morges.
Vi beklager desuden at der ikke kan komme et nærmere tidspunkt for nedetiden, men det har ikke lykkedes os at aftale et præcist tidspunkt med k-net endnu.

Opdateret
Som flere vist har opdaget, så er vi nu skiftet over til gigabit link til k-net.
For ca. en halv time siden havde vi trafik på op til 300 Mbit/s.In order to overcome the recent problems with periodic slow internet we will upgrade our connection between us and k-net from 100 Mbit/s to 1000 Mbit/s (only the link between det dorm and k-net; the speed to the users will still have a max on 100 Mbit/s).

This means, however, that in the course of the evening will be downtime on the Internet for about 30 minutes to an hour.
We apologize the late message, but this is because we have chosen to upgrade as soon as possible and the required equipment came in this morning.
We also apologize that we can not tell a specific time for the downtime, but we haven’t agreed with k-net about the time yet.

Updated
Some people may already have discovered that we now have gigabit link to k-net.
For approx. half an hour ago we had traffic of up to 300 Mbit / s