Ny Adgangskontrol i FælleshusetNew Access Control in the Common House

For at komme ind præsenteres prox brikken til tastaturlæseren og der lyder et bip og en diode på panelet lyser grønt.

For at komme ud trykkes på ud-knappen på indersiden af døren.

Hvis man er den sidste der forlader fælleshuset SKAL alarmen tilsluttes.
Dette gøres ved at trykke på # på tastaturet udenfor og derefter præsentere sin prox brik for den. Tastaturet bipper og tastaturet tænder en rød lampe.
Hvis tastaturet fortsætter med at lyse grønt skal du tjekke at alle døre og vinduer er lukkede.

 

Hvis man mister sin prox brik skal man kontakte netgruppen hurtigst muligt, så denne kan spærres så vi derved undgår endnu et indbrud i fælleshuset.
En ny brik koster pt. 60 kr og vil blive trukket over huslejen.

Adgangskontrollen vil, udover at fungere som indbrudsalarm, også blive brugt til at holde styr på hvem der benytter fælleshuset og hvorvidt de følger reglerne.

Reglerne er kort sagt at man skal sørge for at efterlade fælleshuset i samme stand (eller bedre) når man forlader det, samt sørge for at lukke døre/vinduer og slukke alt lys.
De fulde regler for brug af fælleshuset vil snarligt blive ophængt i fælleshuset.

Gentagne brud på reglerne kan i yderste konsekvens medføre blokering af din adgang til fælleshuset.

 

Hvis der skulle være spørgsmål omkring brugen af adgangskontrollen kontakt netgruppen på netgruppen@akdtu.dk.

For generelle spørgsmål, kontakt bestyrelsen på bestyrelsen@akdtu.dk.To enter the building the prox chip is held up against the reader to the left of the entrance door and an led will light green (unlocking the door)

To exit the building you push the “out” button located above the handle on the door.

If you are the last person to leave the building, you MUST reactivate the alarm. This is done by pressing the “#” key on the keypad outside (the one used to enter the building) and then holding the prox chip up to the keypad. The pad will beep and turn on a red LED (showing it’s activated).
IN CASE the LED keeps lighting up green, you must check for open windows and doors and accordingly close them.

Should you lose you prox chip, you have to contact the Netgroup as fast as possible so the chip may be deactivated and locked. This will help prevent anyone breaking into the common house again. A new chip costs 60 DKK and will be paid through the rent.
The access control will also work as a burglar alarm and will be monitored. This means that logs will be checked regularly to see who is using the common house as well as ensuring the rules are followed.

The rules in short, is to leave the common house in the same condition, or better, as when you entered. Make sure to turn off all unused appliances (lights, ovens, dishwashers etc.) and windows / doors.
The full rule set can be found at guidelines for use.

Consecutive breach of the rule set will in severe cases result in a ban from the common house.

Any questions regarding the use of the new access control can be sent to: netgruppen@akdtu.dk while all general questions are sent to: bestyrelsen@akdtu.dk.