Nyt design af hjemmesidenNew design of the website

Som mange nok har opdaget, så har hjemmesiden fået et nyt design.
Dette er gjort for at få en visuelt flottere og mere tidssvarende side; men udover dette virker den nye hjemmeside også på smartphones og tablets.
Hvis nogen skulle finde fejl på hjemmesiden er de som altid velkomne til at kontakte netgruppen på Netgruppen@akdtu.dk.As many might have noticed, the website has been redesigned.
This is done to get a visually stunning and more modern side, but besides this the new website also works on smartphones and tablets.
If someone were to find faults on the website they are as always welcome to contact the network group at Netgruppen@akdtu.dk.