Obligatorisk registrering til TV løsningMandatory registration for TV solution

Alle lejligheder skal huske at tilmelde sig til den nye TV ordning på http://www.ddctv.dk/Default.aspx?ID=433 senest mandag den 15/12 2014.

Referatet fra info mødet kan findes her.All apartments must remember to sign up for the new TV system at http://www.ddctv.dk/Default.aspx?ID=433 latest Monday 15/12 2014.

The minutes of the meeting info can be found here. (Note: it is only in danish)