Øjeblikkelig ændring/udfasning af email adresserInstant change / phase-out of email addresses

Da vores udbyder, k-net, fjernede det gamle internet system i lørdags, har vores email server ikke længere internet adgang.
Derfor udfaser vi alle @ak.k-net.dk email adresser med øjeblikkelig virkning.

Der findes nu følgende email adresser til kollegiet:
bestyrelsen@akdtu.dk
netgruppen@akdtu.dk
kaf@akdtu.dk (kollegiets antenne forenings repræsentant)
udlejning@akdtu.dk
salg@akdtu.dkAs our provider k-net has removed the old internet system, our email server is no longer connected to Internet.
Therefore, we will be phasing all the @ak.k-net.dk email addresses with immediate effect.

There are now following email addresses:
bestyrelsen@akdtu.dk
netgruppen@akdtu.dk
kaf@akdtu.dk (kollegiets antenne forenings repræsentant)
udlejning@akdtu.dk
salg@akdtu.dk