Påmindelse: Adgang til lejligheder 18/3 2016Reminder: Access to apartments 18/3 2016

Vi vil gøre opmærksom på, jf. skrivelsen der blev udsent i starten af februar, at vi skal have adgang til alle lejligheder fredag d. 18/3 i tidsrummet 7-16 for at indstille varmeanlægget.

Hvis man ikke har mulighed for at være hjemme i dette tidsrum skal man aflevere en nøgle i formandens postkasse (lejlighed 13).We want to point out that we must have access to all apartments on Friday 18/3 during the period 7-16 to adjust the heating system.

If you are not able to be home during this time you have to leave a key in the chairman’s mailbox (apartment 13).