ParkeringParking

Over den seneste periode har der flere gange været problemer med biler der er parkeret langs hækken.

I den anledning vil vi fra bestyrelsens side gøre opmærksom at man SKAL parkere i parkeringsbåsene.
Vi er klar over, at der til tider er behov være flere parkeringspladser, men det er desværre ikke muligt at oprette flere.

Er der ikke flere parkeringspladser må vi henvise til at I bruger DTU’s parkeringspladser.

Vejen langs med vores hæk er en brandvej og man risikerer at politiet giver bøde, og i nødsituationer kan de blive nødt til at fjerne evt. biler med magt og de betaler ikke evt. skader.

Hvis problemet med ulovligt parkerede biler fortsætter kan vi blive nødt til at hyre et parkeringsselskab.
Dette er ikke en løsning vi ønsker, da det vil medføre væsentlig mindre fleksibilitet, f.eks. ifm. til- og fraflytninger.