ParkeringstilladelseParking permit

På kollegiets område har vi valgt at indføre brug af parkeringstilladelser.
Dette er gjort primært for at undersøge hvorvidt vores parkeringsplads bliver brugt af uvedkommende. For evt. at indføre P-afgifter på et senere tidspunkt.
Parkeringstilladelserne (en til beboeren og en til gæst) er d.d. blevet uddelt til hver postkasse (hvor det var muligt).

VIGTIGT!
PARKERINGSTILLADELSEN SKAL VÆRE HELT SYNLIG I FORRUDEN PÅ BILEN PÅ ALLE TIDSPUNKTER BILEN OPHOLDER SIG PÅ PLADSEN.

Ved salg/fraflytning af lejligheden SKAL parkeringstilladelserne videregives til den næste andelshaver/beboer.
Derudover vil vi påpege, at man IKKE må parkere uden for parkeringsbåsene.
Ligeledes SKAL motorcykler parkeres på vores motorcykel parkering.
Manglende overholdelse af det ovenstående kan medføre bøder og i grove tilfælde at køretøjet bugseres på ejerens bekostning.

Mvh.
Bestyrelsen
Andelskollegiet ved DTU – Akademivej
On the dorm property it has been decided that there is a need for parking permits.
This mainly serves to disclose whether or not the parking lot is being used by non-residents. If this turns out to be the case, a firm will be contacted to issue fines.
Parking Permits (one for the resident and one guest) has today been distributed to each mailbox (where possible).

IMPORTANT!
THE PARKING PERMIT MUST BE UNABSTRUCTED & VISIBLE AT ALL TIMES IN THE FRONT WINDSHIELD

When the apartment is put up for sale or someone new moves in, the parking permit MUST be handed to the next resident.
While we have your attention we would like to make it very clear that it is NOT allowed to park outside the lines of the parking spots.
Likewise the vehicle MUST be parked in the appropriate spot. Motorcycles on the motorcycle lot and cars in the parking lot.
Failure to comply with any of the above may result in fines or the vehicle being towed at the owners expense.

Kind Regards.
The Board
The Dorm by DTU – Akademivej