Reparation af fiberkabelRepair of fiber cable

Opdatering 26/11:
Reparationen er ikke blevet udført i dag grundet sygdom mm.
Vi håber på at reparationen sker en gang i næste uge, der vil komme info ud når vi kender en dag.

Torsdag den 26/11 fra klokken 10:00 vil der blive udført reparation af et brud på vores fiberkabel til internettet.
Dette betyder at der fra klokken 10 og et par timer frem ikke vil være internet.
Vi beklager den korte varslingstid, men det er først i dag vi har fået planlagt reparationen som har skullet koordineres med fire aktører og det skal gøres hurtigt inden der kommer for kraftig frost i jorden.

Hvis du har nogle spørgsmål kan du kontakte netgruppen på netgruppen@akdtu.dk.
Update 26/11:
The repair has not been done today due to illness etc.
We hope that the repair will take place next week.
We will give more info when we know which day it will be done.

Thursday 26/11 from 10 am repairs to our fiber cable will be carried out.
This means that from 10 am and a few hours ahead there will be no Internet.
We regret the short warning time, but it’s only now we’ve got planned the repair, which had to be coordinated with four actors and has to be done quickly before the arrival of heavy frost in the ground.

If you have any questions please contact the network group on netgruppen@akdtu.dk.