RotterRats

Der har på kollegiet været et enkelt tilfælde med besøg af en rotte i et depotrum.
Denne er blevet fanget og dræbt, men der er muligvis flere.

Så derfor vil vi bede folk om at holde godt øje med rotter omkring kollegiet.
Hvis der bliver opdaget nogen bedes I kontakte bestyrelsen samt Lyngby-Taarbæk kommune.There has at the dorm been one case with a visit from a rat in a storage room.
The rat has been captured and killed, but there may be more.

So we kindly ask people to keep a close eye on rats around the dorm.
If any are discovered please contact the Board and Lyngby-Taarbæk municipality.