Salg af lejlighed

Generel procedure

Læs om den generelle procedure her.

Venteliste

Jævnfør vores vedtægters § 14.1 har sælger indstillingsret. Det vil sige at sælger frit kan sælge til en person som ikke står på ventelisten, men som ellers lever op til vedtægterne.

Hvis sælger ikke ønsker at gøre brug af indstillingsretten, kan han/hun udbyde lejligheden gennem vores venteliste ved at følge nedenstående fremgangsmåde.

Udbydelse til ventelisten

For udbydelse til venteliste bruger vi systemet Waitly.dk.

Herigennem udsender bestyrelsen en annonce til alle på ventelisten som så melder tilbage om de er interesserede.

Sammen med annoncen udsender vi en række standarddokumenter og henvisning til vores vedtægter.

I systemet er det muligt at sætte en dato for åbent hus (samt deltagerbegrænsning) og en dato for hvornår de skal give svar omkring køb.

For at udsende en annonce skal du indsende følgende til venteliste@akdtu.dk.:

 • Hvilken lejlighed og kategori (A, B eller C)?
 • Ønsker du at afholde åbent hus?
  • Hvis ja: Hvilken/hvilke dato/datoer og tidsperiode?
   Det er muligt at angive flere datoer for åbent hus.
  • Skal der være deltagerbegrænsning (i så fald; hvor mange?)
 • Vurderingsrapport.
  Vurderingsrapporten er gyldig i seks måneder.
 • Deadline for købsinteresse.
 • Ønsket/forventet overdragelsesdato.
 • Pris:
  Som udgangspunkt benyttes maksimalprisen; dvs. andelsværdien +/- forbedringer/mangler jf. vurderingsrapport.
 • Valgfrit: Billeder af lejlighed.

Husk at køber skal leve op til vores vedtægter for at kunne købe (særligt §3).

Vedrørende datoer generelt
Waitly har, desværre, nogle rigide valideringsregler som er udenfor vores kontrol (vi er løbende i snak med dem om ændringer/forbedringer af systemet).
Dette betyder, at der fra udsendelse af annoncen og indtil svarfrist for deltagelse i evt. åbent hus skal være mindst 24 timer (som standard sætter vi denne svarfrist til 24 timer inden åbent hus).
Fra svarfristen til åbent hus og indtil selve åbent hus arrangementet skal der ligeledes være 24 timer imellem.
Samt fra åbent hus arrangement og indtil deadline for købsinteresse skal der være 48 timer imellem.

Derudover er Waitly lidt mærkeligt, så hvis der afholdes åbent hus og man er interesseret i lejligheden, men ikke kan/vil deltage i åbent hus, så skal man stadig svare, at man vil deltage i åbent hus så man kommer med i næste trin hvor man skal angive om man vil købe.
I næste version, som kommer i starten af 2022 er dette ændret.

Da folk skal svare på evt. åbent hus for at kunne svare på købsinteresse anbefaler vi, at det lægges så sent som muligt ift. svaret for købsinteresse.

Vedrørende dato for købsinteresse
Der skal være mindst 14 dage fra vi får de nødvendige oplysninger til deadline for købsinteressen. Dette så vi kan nå at udsende, de interesserede har tid til at reagere, potentielt deltage i åbent hus og besvarelse af eventuelle spørgsmål.

Efter deadline sender vi dig kontaktinformationer til den første på ventelisten som er interesseret.

Derefter skal du tage kontakt til pågældende for at aftale nærmere og for at igangsætte det videre forløb; som er punkt 4 i Cobblestones vejledning – https://cobblestone.dk/selvbetjening/salg-af-andelsbolig.

Vedrørende overdragelsesdato

Når køber er fundet skal der laves overdragelsesaftale mm.

Der accepteres kun handler med overtagelsesdag d. 1. eller 15 i en måned.

Af hensyn til de tidsfrister der er angivet i overdragelsesaftalen, skal Cobblestone have materialet senest 21 dage før overdragelsesdagen, for at kunne nå at ekspedere aftalen.

Såfremt parterne ønsker overtagelse før almindelige frister, dvs. når aftale skal udarbejdes og ekspederes under 21 dage før overtagelse kan man mod ekstra gebyr til Cobblestone (aftales med dem) forkorte fristen på de 21 dage.

Så hvis man benytter ventelisten, ikke betaler ekspresgebyr og man rammer den 1. eller 15. i en måned for overdragelsen tager det typisk 40-45 dage fra bestyrelsen modtager nødvendige info fra sælger til selve overdragelsen.

Derfor kan datoen for overdragelsesdatoen ikke være mindre end 40 dage fra vi modtager materiale til annoncen, samtidig med at datoen rammer den 1. eller 15. i en måned, med mindre det tilkendegives at sælger vil betale ekspresgebyret.

Standarddokumenter som udsendes med venteliste annoncen

 • Seneste budget
 • Seneste regnskab
 • Seneste nøgleoplysningsskema
 • Seneste generalforsamlingsreferater
 • Grundlejeaftale
 • Energimærke
 • Vurderingsrapport – skal leveres af andelshaver

Pris

Jævnfør Andelsboligloven og vores vedtægters §15 er der fastsat en maksimal pris for andelene +/- eventuelle forbedringer eller mangler (som vurderes af den af foreningen udpegede vurderingsmand).

Prisen kan enten findes i som:
Den oprindelige købspris (står i vedtægternes §4.2) ganget med andelskronen (fastsættes én gang årligt og noteres i årsregnskabet).
Eller her på hjemmesiden for den pågældende lejlighedskategori:
Kategori A – 30 kvm.
Kategori B – 40 kvm.
Kategori C – 50 kvm.

Vedtægter, regnskaber og referat fra generalforsamling

Regnskaber og referater sendes til samtlige andelshavere, som er registreret hos Cobblestone jf. foreningens vedtægter, efter afholdelse af generalforsamling.
Hvis man har forlagt disse kan man finde det på foreningens intranet ved vores administrator på cloud.cobblestone.dk/.

Vedtægterne kan findes på https://akdtu.dk/public_files/vedtaegter.pdf.