Salg af lejlighed

Generel procedure

Læs om den generelle procedure her.

Venteliste

Jævnfør vores vedtægters § 14.1 har sælger indstillingsret. Det vil sige at sælger frit kan sælge til en person som ikke står på ventelisten, men som ellers lever op til vedtægterne.

Hvis sælger ikke ønsker at gøre brug af indstillingsretten, kan han/hun udbyde lejligheden gennem vores venteliste ved at skrive til venteliste@akdtu.dk.
Sælger bedes i emailen angive:

  • Lejlighedskategori: A (30 kvm.), B (40 kvm.) eller C (50 kvm.).
  • Udbudspris.
  • Eventuelle forandringer/ændringer der er i lejligheden.

Pris

Jævnfør Andelsboligloven og vores vedtægters §15 er der fastsat en maksimal pris for andelene +/- eventuelle forbedringer eller mangler (som vurderes af den af foreningen udpegede vurderingsmand).

Prisen kan enten findes i som:
Den oprindelige købspris (står i vedtægternes §4.2) ganget med andelskronen (fastsættes én gang årligt og noteres i årsregnskabet).
Eller her på hjemmesiden for den pågældende lejlighedskategori:
Kategori A – 30 kvm.
Kategori B – 40 kvm.
Kategori C – 50 kvm.

Vedtægter, regnskaber og referat fra generalforsamling

Regnskaber og referater sendes til samtlige andelshavere efter afholdelse af generalforsamling.
Hvis man har forlagt disse kan man finde det på foreningens intranet ved vores administrator på cobblestone.dk/selvbetjening/log-in – eller kontakte foreningens kontaktperson, Mikela Rowland, på mrs@cobblestone.dk.

Vedtægterne kan findes på https://akdtu.dk/public_files/vedtaegter.pdf.