Slettet brugere på hjemmesiden pga. spam bots registreringerDeleted users on the site due to spam bots registrering

På det seneste er der mange spam bots der har registreret sig på hjemmesiden.
Derfor er der nu blevet lavet captcha-løsning på registrings-siden (og glemt password-siden mm.).

På grund af disse falske registreringer har vi samtidig lavet en oprydning i bruger databasen.
Hvilket kan betyde at enkelte kan have fået slettet sin bruger ved en fejltagelse, og disse er selvfølgelig velkomne til at oprette sig på ny.

Beklager evt. ulejligheder dette har medført.Recently, many spam bots have registered to the website.
Therefore, we have now made ​​captcha solution on the registration page (and other pages).

Because of these fraudulent registrations, we have also performed a cleanup in the user database.
Which may mean that some users may have been deleted by mistake, and these are of course welcome to create themselves anew.

Sorry for any inconvenience this may have caused.